ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

[Update! 23/1/63 ที่นั่งเต็มแล้ว] ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 **สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว**

 

ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน)  **สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว**

ติว           วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563     ติวโดย คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (พี่นัท)

เวลา        09.00 -17.00 น.

สถานที่    ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร Learning Tower (อาคารเรียนรวม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

 

**Special Promotion**

สมัครวันนี้ ได้รับสิทธิ์ในการทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบ IC Plain (P1) จำนวน 100 ข้อ

พร้อม VDO เฉลยแบบฝึกหัดแบบข้อต่อข้อแบบเจาะลึก ฟรี!

 

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563       ค่าติว      3,000 บาท (รวม VAT)   รวมทดสอบ 1 ครั้ง

สมัครภายใน วันที่ 22 มกราคม 2563                    ลดเหลือ     2,800 บาท (รวม VAT)   รวมทดสอบ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าที่จอดรถ

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-264-0909 ต่อ 210-215, 220-223

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้
โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม
ทาง E-Mail: 
Training@ati-asco.org


  • 5
  • 5
  • 7
  • 0
  • 9
  • 1
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP