แหล่งสมัครงานสำหรับ IC

       สำหรับน้อง ๆ นิสิต-นักศึกษา ที่สนใจอาชีพผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) แต่ยังไม่รู้ว่าอาชีพนี้มีหน้าที่อะไร และจะต้องเริ่มต้นอย่างไร ATI ได้สรุปข้อมูลมาให้แล้ว

 

 

 

            หน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC)

 • แนะนำและอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน (หุ้น, ตราสารหนี้, กองทุนรวม, อนุพันธ์, DW)
 • แนะนำการเปิดบัญชี การใช้โปรแกรมซื้อ-ขาย ส่งคำสั่งซื้อ-ขาย
 • ติดตามข่าวสารสำคัญที่มีผลกระทบกับราคาของหลักทรัพย์
 • แจ้งกลยุทธ์การซื้อ-ขาย ที่ได้รับจากนักวิเคราะห์
 • ติดตามพอร์ตการลงทุน แจ้งเตือนลูกค้าเรื่องการวางหลักประกัน รวมถึงการซื้อขายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า

 

            ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) คืออะไร?

 • ใบรับรองว่าคุณเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มีความรู้ และความเข้าใจในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
 • ใบรับรองว่าคุณเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
 • เป็นใบเบิกทางสู่สายอาชีพผู้แนะนำการลงทุน

 

              เริ่มสอบเมื่อไหร่ดี: เริ่มสอบได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป (ผลการทดสอบมีอายุ 2 ปี)

 

ก้าวแรกสู่อาชีพผู้แนะนำการลงทุน: https://www.ati-asco.org/license_page.php?keysname=license01

รายละเอียดการสอบ: https://www.ati-asco.org/testing_course.php

 


 

รายละเอียดการรับสมัครงานด้าน IC License (Update 10/11/2023)
 

บริษัท ดำแหน่งงาน Job Descriptions

Qualifications

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1. Investment Consultant (Fixed salary) • Working as a marketing officer and support VIP customers, with fixed salary and bonus
• Recommend products to customers
• Receive stock orders according to customer's request accurately
• Able to work with others and work on behalf of teammates
• Able to perform other tasks assigned by supervisor
• Bachelor's degree in related fields
• Female, New graduates are welcome
• Possess at least 1 IC license
2. Investment Consultant (Sales / Trading support) • Productively provide investment recommendation on various products ie. Equity, Derivatives, Mutual Funds, etc.
• Advise & Demonstrate how to use all trading program, company products & services, etc.
• Provide professional customer support, responding promptly to customer inquiries and resolving customer complaints
• Participate with all marketing activities ie. arrange training, seminar & exhibition, etc.
• Performs assigned tasks with reliability, honesty, and discretion.
• Bachelor’s degree in related fields
• New Graduate are welcome.
• Age not over 27 years old
• Possess IC License is preferable (P1, P2, P3).
• Keen interest and process a basic knowledge of Equity and Derivatives investment
• Good Interpersonal skill, Pleasant personality, Good Communication & Presentation Skill
• Positive attitude, Self-motivated, Team player, Able to work under pressure.
• Good Command in English
3. Investment Banking Business • Pitching deals
• Conducting company or industry research
• Analyzing financial information
• Identifying business opportunities
• Conducting financial due diligence investigations
• Constructing financial models in assessing firm or security value
• Facilitating M&As
• Drafting IPO prospectus
• Graduate degree (finance field is a plus)
• Experience in IB is an asset
• Strong numerical and analytical skills
• Communication and interpersonal skills
• The ability to work well under pressure
• Time and project management skills

 

และท่านที่สนใจสมัครงานตำแหน่ง IC เรารวบรวมช่องทางการติดต่อมาให้แล้ว สามารถสมัครงานผ่านช่องทางดังตารางต่อไปนี้

 

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มีแผนในการรับนักศึกษาจบใหม่ที่มี IC License

ชื่อย่อบริษัท ชื่อบริษัท E-Mail เบอร์โทร เว็บไซต์
ASPS บล. เอเซีย พลัส จำกัด hr@asiaplus.co.th 02-6801047 https://www.asiaplus.co.th
AIRA บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน) kornuma@aira.co.th 02-0802606 https://www.aira.co.th
AWS บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด HR@asiawealth.co.th 02-6805121 ; 02-6805155 http://www.asiawealth.co.th
BLS บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) HRD@bualuang.co.th 02-6181219 https://www.bualuang.co.th
BYD บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน) byd_hr@beyondsecurities.co.th 02-8200139 https://www.beyondsecurities.co.th
CGS-CIMB บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด punyawee.ph@cgs-cimb.com 02-8419022 https://www.cimbsecurities.co.th
FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) hrdept@fnsyrus.com 02-680-0770-6 https://www.fnsyrus.com
GLOBLEX บล. โกลเบล็ก จำกัด hrl@globlex.co.th 02-672-5999 ต่อ 2531 https://www.globlex.co.th
INVX บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด innovestx.hr@scb.co.th - https://www.innovestx.co.th
KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) recruitment@kgi.co.th 02-6588864 https://www.kgieworld.co.th
KINGSFORD บล. คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) jettjaroen.hw@kfsec.co.th 02-8296999 https://www.kingsfordsec.com
KS บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) pakjira.u@kasikornsecurities.com 02-796-0093 https://www.kasikornsecurities.com
KSS บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) kitiya.saengrayab@krungsrisecurities.com 02-6597000 https://www.krungsrisecurities.com
LHS บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) hrgroup@lhsec.co.th 02-0555134-6 https://www.lhsec.co.th
MST บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) hr@maybank-ke.co.th 02-658-6300 https://www.maybank-ke.co.th
MERCHANT บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) Hr@merchantasset.co.th 089-1234967 https://www.merchant.co.th
PI บล. พาย จำกัด (มหาชน) chaiyong.de@pi.financial 02-2057000 ต่อ 2505 https://www.pi.financial
PST บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) recruit@phillip.co.th 02-6351700 #111 #112 https://www.poems.in.th
RHBS บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Th.recruit@rhbgroup.com 02-0889502 https://www.th.rhbtradesmart.com
SBITO บล. เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด recruitment@sbito.co.th 02-0221494 https://www.sbito.co.th
TNS บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) orapa.tan@thanachartsec.co.th 087-6897301 https://www.thanachartsec.com
TRINITY บล. ทรีนีตี้ จำกัด Supamas@trinitythai.com 02-3439602 https://www.trinitythai.com
YUANTA บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด recruit@yuanta.co.th 02-0098043 https://www.yuanta.co.th
Z บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) hr.trade.th@z.com 064-1802407 https://trade.z.com/th

 • 8
 • 2
 • 3
 • 6
 • 3
 • 9
 • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP