ติดต่อเรา
สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 
Address : อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2
เลขที่ 195/3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อฝึกอบรม
 
Phone :0-2264-0909 ต่อ 210 - 215
ในเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17:00 น.
Fax : 0-2661-8502
Email : Training@ati-asco.org
ติดต่อศูนย์ทดสอบ
 
Phone :0-2264-0909 ต่อ 202 - 207
ในเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17:00 น.
Fax : 0-2661-8504
Email : Examination@ati-asco.org
ฟอร์มติดต่อ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยครับ.
     

  • 5
  • 3
  • 5
  • 1
  • 7
  • 5
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP