ข้อมูลศูนย์สอบ

 ศูนย์สอบ ATI กรุงเทพฯ

1. ศูนย์สอบ ATI Digital Testing Center

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 เลขที่ 195/3 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
จำนวนที่นั่งสอง 36 ที่ / รอบ
 
 
  
 
 
 
คำแนะนำในการเดินทางและที่จอดรถ
 
1. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหมายเลข 136, 185
2. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท ทางออกหมายเลข 3
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก เดินตาม Sky Walk ไปยังอาคาร Exchange หรือต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
    จากอโศกมายังหน้าอาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 
4. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยท่านสามารถจอดรถได้ที่ อาคารจอดรถของอาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์
 
 

ศูนย์สอบ ATI ต่างจังหวัด
 
(ภาคเหนือ)
 
1. จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยพายัพ
-  ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  ห้องคอมพิวเตอร์ 211-212 ชั้น 2 คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
 

 
(ภาคอีสาน)
 
1. จังหวัดขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องคอมพิวเตอร์ 2203 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
2. จังหวัดอุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ห้องคอมพิวเตอร์ 17303 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
3. จังหวัดอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 MS212 ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
4. จังหวัดนครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห้อง IT LEARNING CENTER ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 

 
(ภาคกลาง)
 
1. จังหวัดพิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ห้องคอมพิวเตอร์ 209-210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (CITCOM) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

 
(ภาคตะวันออก)
 
1. จังหวัดชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ห้องคอมพิวเตอร์ 10213 ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 

 
(ภาคใต้)
 
1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ห้องคอมพิวเตอร์ 8-9 ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
2. จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องคอมพิวเตอร์ 107 ชั้น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
3. จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 


  • 8
  • 0
  • 5
  • 6
  • 3
  • 3
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP