ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครติวสอบผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (4 วัน) วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562 **สำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานแน่นๆ**

 

ติวสอบผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (4 วัน)  **สำหรับผู้ที่ต้องการพื้นฐานแน่นๆ**

ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ก็มาเรียนได้ เพราะเราสอนปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้น

เพื่อให้คุณมีความรู้ไปใช้ในการสอบ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของคุณได้จริง

บรรยายโดย คุณทรงชัย พุทธิมาโนชญ์ (อ.ซ้ง)

 

วันติว       วันที่ 14-15 และ 21-22 กันยายน 2562  

เวลา        09.00 -17.00 น.

สถานที่    ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร Learning Tower (อาคารเรียนรวม)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตประสานมิตร

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 5 กันยายน 2562     ค่าติว      4,900 บาท (รวม VAT) รวมทดสอบ 1 ครั้ง

สมัครภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562                     ลดเหลือ  4,400 บาท (รวม VAT) รวมทดสอบ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าที่จอดรถ 

 

 **Special Promotion (Update 2019)** 

สมัครวันนี้ ได้รับสิทธิ์ในการทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวสอบ IC Plain (P1) จำนวน 100 ข้อ 

พร้อม VDO เฉลยแบบฝึกหัดแบบข้อต่อข้อแบบเจาะลึก ฟรี!

 

     

 

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-264-0909 ต่อ 210-215, 220-223

 

ข้อตกลงการสมัครอบรม

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. หากผู้สมัครอบรมยกเลิกการอบรม หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้  โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม


  • 4
  • 9
  • 7
  • 2
  • 8
  • 9
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP