ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

โครงการพัฒนา Experienced Staff สู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ประจำปี 2562

 

 โครงการพัฒนา Experienced Staff สู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ประจำปี 2562 
 

►► คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นผู้ซึ่งสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบธุรกิจประเมินแล้วว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป 
 2. เป็นผู้มีอายุ 50  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ  (ณ สิ้นวันที่ 1 มกราคม 2561
 3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการติดต่อและให้บริการลูกค้าในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ตลาดทุนร่วมกับคนขายมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
  (ณ สิ้นวันที่ 1 มกราคม 2561)

หมายเหตุ: การให้ความเห็นชอบไม่ได้ติดตัวบุคลากร กรณี Experienced Staff ลาออกจากบริษัทผู้ประกอบธุรกิจ จะถือว่าการให้ความเห็นชอบดังกล่าวสิ้นสุดลง

►► อัตราค่าธรรมเนียม

       9,000 บาท/คน (รวม VAT) ครอบคลุมการบริการ ดังต่อไปนี้ 

 • อาหาร (อาหารว่าง และอาหารกลางวัน) และสถานที่ ตลอดการอบรม 
 • หนังสือ E-book หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป จำนวน 3 เล่ม
 • Study Note จำนวน 1 เล่ม และเอกสารประกอบการอบรม 
 • สิทธิในการสอบ 2 ครั้ง (ทดสอบ Post Test 1 ครั้ง ทดสอบซ่อมอีก 1 ครั้ง)

 


 

 (รุ่นที่ 2/2562) เดือนสิงหาคม 2562 

อบรม             วันที 5-9 สิงหาคม 256

สถานที่           โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ ซอยสุขุมวิท 18

เปิดรับสมัคร    วันนี้ – วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณพิมพ์ผกา เวียงแก้ว 
Tel: 02-264-0909 ต่อ 220   E-mail: pimpaka@ati-asco.org

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/experienced_staff


 • 4
 • 9
 • 7
 • 2
 • 7
 • 0
 • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP