ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครคอร์สอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP (Module 1-6) อบรมผ่านระบบ Online (Zoom)

 

ATI เปิดรับสมัครคอร์สอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

(CFP Module 1-6) อบรมผ่านระบบ Online (Zoom)


ATI เปิดอบรมตั้งแต่ CFP Module 1-6 พร้อมติวเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านสำหรับคุณ

เพราะความรู้ สามารถเพิ่มความสำเร็จ และความเชื่อมั่นในวิชาชีพ “นักวางแผนการเงิน” ของคุณ

 

เหมาะสำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการ Upgrade ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) เพื่อให้ได้คุณวุฒิ CFP

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

 


*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

ราคานี้รวมหนังสือ CFP รูปแบบ E-Book /

เอกสารประกอบการอบรม (pdf) / ทบทวนบทเรียนผ่านระบบ E-Learning


(ไม่รวมค่าสอบ CFP)สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-ascoorg


(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-096-2955 กด 1

-----------------------------------------------------------

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conference ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link Zoom เข้าระบบ

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Client for Meetings / หากเป็น Tablet หรือ iPad เมื่อคลิก Link แล้ว ระบบจะนำไปยัง Store ของระบบเพื่อ Download อีกครั้ง)
   
 • โปรด Update ระบบ Zoom ก่อนอบรม ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนอบรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • *** ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ***

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
    จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้า
    อย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

4. ทาง ATI ขอสงวนสิทธิยกเลิกจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม รวมทั้งขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรอบรม และ/หรือ กำหนดการบรรยายตามที่เห็นสมควร


 • 7
 • 5
 • 1
 • 9
 • 0
 • 9
 • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP