ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง วันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 (บรรยายสดผ่านระบบ Zoom) **สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว**

ATI เปิดรับสมัคร ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน)

โดย... คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (อ.นัท)  ติวตะลุยโจทย์ พร้อมกับสรุปเนื้อหา

คอร์สบรรยายสด ผ่านระบบ ZOOM (สำหรับคอมพิวเตอร์ PC หรือ Tablet)

** สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว/ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ **

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ต้องการติวตะลุยโจทย์
 • หากท่านเคยเรียนแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าความรู้ยังไม่แน่น

 

วันอบรม     วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564             เวลา 08.30-17.00 น. 

                   วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564         เวลา 08.30-17.00 น. 

 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ค่าอบรม  2,800 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)

 

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เหลือเพียง  2,600 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)


พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย Download 1 ชุด (ราคานี้จะไม่รวมหนังสือ 3 เล่ม)

 


สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► หมายเหตุ

 • รอบสอบฟรี 1 ครั้ง จะสามารถเลือกวันสอบภายในช่วง เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564
  โดยตรวจสอบรอบสอบได้ที่ปฏิทินการสอบ http://www.ati-asco.org/testing.php

   
 • ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
 • เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

   
 • ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ หรือ เปลี่ยนแปลงรอบการอบรม ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ภายในปีที่สมัครได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม ทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conferrence ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in  ผ่านระบบ e-Learning
  https://elearning.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome)

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 • 5
 • 9
 • 7
 • 0
 • 3
 • 1
 • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP