ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน) รวมสอบ 1 ครั้ง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 (คอร์สอบรมสด) **สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว**

ATI เปิดรับสมัคร ติวตะลุยโจทย์ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (2 วัน)

โดย... คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (อ.นัท)  ติวตะลุยโจทย์ พร้อมกับสรุปเนื้อหา

** สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว/ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ **

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ต้องการติวตะลุยโจทย์
 • หากท่านเคยเรียนแล้ว แต่ยังรู้สึกว่าความรู้ยังไม่แน่น

 

วันอบรม     วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563           เวลา 08.30-17.00 น. 

                   วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563       เวลา 08.30-17.00 น. 


สถานที่     ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร Learning Tower    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ค่าอบรม  3,000 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)

 

พิเศษ! สมัครภายใน วันที่ 26 ตุลาคม 2563

เหลือเพียง  2,800 บาท รวมสอบ 1 ครั้ง (รวม VAT)


พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 1 ชุด (ไม่รวมหนังสือ 3 เล่ม)
ราคานี้ไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และค่าที่จอดรถ

 


สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► หมายเหตุ

 • รอบสอบฟรี 1 ครั้ง จะสามารถเลือกวันสอบภายในช่วง 16 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2563
  (รอบสอบเดือนธันวาคม 2563 จะเปิดรอบประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2563)
  โดยตรวจสอบรอบสอบได้ที่ปฏิทินการสอบ http://www.ati-asco.org/testing.php

   
 • ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
 • เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

   
 • ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ หรือ เปลี่ยนแปลงรอบการอบรม ตามกำหนดการที่ได้แจ้งไว้ภายในปีที่สมัครได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรม
  ทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

 


 • 5
 • 3
 • 5
 • 1
 • 5
 • 9
 • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP