ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร เรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ


 

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร

เรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT)

สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


**เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์**
สามารถนับชั่วโมงการต่ออายุ IC License ได้

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันอบรม     วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563     เวลา 09.00 - 16.30 น. 

สถานที่       โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์  กรุงเทพฯ

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันที่ 25 กันยายน 2563

ค่าอบรม  2,300 บาท (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► หมายเหตุ

1.  ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.  เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3.  ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org


  • 5
  • 2
  • 3
  • 5
  • 0
  • 8
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP