ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร Migration: (Complex Module 1 และ Complex Module 2) ผ่านระบบ E-Learning

วันสุดท้ายของการอบรมคอร์ส Migration Online
 
#### วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ####
 
 

 

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร Migration : Complex Module 1 และ Complex Module 2

ผ่านระบบ E-Learning

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • IC License ประเภทเก่า (ด้านหลักทรัพย์/ตลาดทุน) และ IP ที่ยังไม่ได้อบรม Migration ในปี 2561-2562
 • ผู้ที่ขาดต่ออายุ License แล้วมีความจำเป็นต้องอบรมแบบ 30 ชั่วโมง โดยต้องมีเนื้อหาหลักสูตร Migration Module ในการอบรม

 

►► Complex Module 1 : ตราสารหนี้ และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (จำนวน 6 ชั่วโมง)

บรรยายโดย : ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

ราคา 2,000 บาท (รวม VAT)

 

►► Complex Module 2 : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (จำนวน 3 ชั่วโมง)

บรรยายโดย : คุณคธาฤทธิ์ สิทธิกูล

ราคา 1,000 บาท (รวม VAT)

 


สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

เข้าใช้งานได้หลังจากการชำระเงินแล้ว ไม่เกิน 2 วันทำการ

** ทุกคอร์สจะมีระยะเวลาเรียน 60 วัน **

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรม

 • ผู้อบรมจะต้องทำ Post-Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะผ่านการอบรม
   
 • ดำเนินการ Login ผ่านระบบ e-Learning เพื่อเข้าเรียน
  https://elearning.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome)

   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

 

►► หมายเหตุ

 • ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   
 • ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี 

 • 5
 • 3
 • 5
 • 1
 • 5
 • 7
 • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP