ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

**ที่นั่งเต็ม** ติวตะลุยโจทย์ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ฟรี 1 วัน "ติวฟรี! IC Plain (P1) ติวปุ๊ป สอบปั๊ป" วันที่ 4 กรกฎาคม 2563

 

*** ที่นั่งเต็มแล้ว ***

 

ATI เปิดอบรมติวฟรี ตะลุยโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป IC Plain (P1)

บรรยายสด ผ่านระบบ  Microsoft Teams 

**เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้ว / ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบ**

 

ใน วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 - 17.00 น.

วิทยากร : คุณจักรพันธ์ เนียรศิริ (อ.นัท)

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ Microsoft Teams

 • การเข้าอบรม VDO Conferrence ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ e-Learning
  https://elearning.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome เท่านั้น) เพื่อรับ Link การเข้าอบรม

   
 • สามารถ Download ระบบ Microsoft Teams ได้ทาง
   https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-264-0909  ต่อ  210-215, 220-221


หมายเหตุ: กรุณาแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันอบรม ได้ที่ Training@ati-asco.org 
หากไม่มีการแจ้งยกเลิกการอบรม ATI ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนอบรมของท่านในรุ่นถัดไป


 • 4
 • 9
 • 7
 • 2
 • 5
 • 9
 • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP