ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธันวาคม 2565

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครราชสีมา

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้อง IT Learning Center ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 65 – 20 ธ.ค. 65

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 7
  • 2
  • 1
  • 0
  • 9
  • 8
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP