ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.อุบลราชธานี วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 62 - 13 ต.ค. 62

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 4
  • 8
  • 7
  • 7
  • 5
  • 8
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP