ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.ชลบุรี วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.ชลบุรี

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 10109 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 4
  • 3
  • 7
  • 9
  • 7
  • 7
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

TOP