ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.นครปฐม วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

 

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครปฐม วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2301 ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 63 - 7 ก.ค. 63

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 5
  • 2
  • 3
  • 5
  • 1
  • 1
  • 8
สถิติผู้เข้าชม

 TOP