ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ประกาศจากศูนย์สอบ ATI ยกเลิกการจัดทดสอบหลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย


  • 6
  • 0
  • 9
  • 0
  • 5
  • 2
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP