ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.นครราชสีมา วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครราชสีมา

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้อง IT Learning Center ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 65 – 3 พ.ค. 65

 

 

-------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการสอบ : ผู้เข้าสอบต้องส่งรายละเอียดดังนี้

1.) รูปผลตรวจ ATK** หรือ RT-PCR อายุไม่เกิน 48 ชั่วโมง
(** ATK จะต้องเป็นยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจาก อย. คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

2.) รูปประวัติการรับวัคซีน (จาก App หมอพร้อม/เอกสารรับรอง)

3.) ทำแบบคัดกรอง COVID-19 จาก ATI

ต้องดำเนินการ **ก่อนวันสอบไม่เกิน 2 วัน** 
โดยศูนย์ทดสอบ ATI จะส่ง E-Mail แจ้งขั้นตอน และ Link ดำเนินการให้ท่านอีกครั้ง

หากผู้สมัครสอบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ศูนย์ทดสอบ ATI ของสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้ารับการทดสอบ

ศึกษาเงื่อนไขและข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

 

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php


  • 6
  • 7
  • 9
  • 7
  • 0
  • 8
  • 5
สถิติผู้เข้าชม

 TOP