ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.นครราชสีมา วันที่ 25 มีนาคม 2564

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 มีนาคม 2564 วันละ 1 รอบ รอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1301  ชั้น 3 (อาคาร 1 )  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 64 – 23 มี.ค. 64

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php


  • 5
  • 6
  • 9
  • 3
  • 5
  • 2
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

 TOP