ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.จันทบุรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.จันทบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 – 24 พ.ย. 63

 

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in

 


  • 5
  • 8
  • 6
  • 4
  • 4
  • 0
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP