ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

[อัพเดตห้องสอบ] ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.พิษณุโลก วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.พิษณุโลก

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องปราบไตรจักร 14 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ห้องคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM)

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 61 - 14 ก.ค. 61

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 4
  • 8
  • 7
  • 7
  • 2
  • 6
  • 6
สถิติผู้เข้าชม

 TOP