ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.นครสวรรค์ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.นครสวรรค์

วันที่ 17 สิงหาคม 2562  วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 0
  • 1
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

TOP