ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

[Update! วันสอบใหม่] ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.อุดรธานี วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.อุดรธานี

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 17303 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 – 17 พ.ย. 63

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in

 

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 5
  • 8
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP