ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ประกาศจากศูนย์สอบ ATI ศูนย์สอบมีนโยบายดูแลผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สอบมั่นใจว่าเพื่อสมัครสอบกับ ATI แล้ว ศูนย์สอบจะยังคงมีการจัดสอบไม่ว่าจะมีผู้สมัครสอบเท่าใดก็ตาม


  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 9
  • 7
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

TOP