ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ทุน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund : CMDF) จัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตร Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2 (“โครงการฯ”) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และเครือข่ายของบุคลากรในตลาดทุนไทย โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าสอบชิงทุนจำนวนไม่เกิน 100 ราย เรียงตามลำดับผู้ที่เข้ามาสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อได้จำนวนผู้สมัครครบ 100 ราย 

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ และเครือข่ายของบุคลากรในตลาดทุนไทย โดยหลักสูตร CQF เป็นหลักสูตรระดับสากลเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาโทด้าน Financial Engineering เป็นการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านการ live สดจากประเทศอังกฤษ หรือสามารถเรียนผ่าน video online ที่บันทึกเทปการเรียนการสอนไว้ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร CQF ได้ที่ www.cqf.com

ในการนี้ CMDF ขอเชิญชวนบุคลากรในตลาดทุน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง Information Session สำหรับขั้นตอนการสมัคร และรายละเอียดของหลักสูตร Certificated in Quantitative Finance (CQF) ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. – 18.00 น. 


เข้าร่วมรับฟัง Information Session ผ่าน Microsoft Teams Webminar

หลักสูตร Certificated in Quantitative Finance (CQF)

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. - 18.00 น.


>> คลิก Link ห้องประชุมที่นี่ <<


หรือ Scan QR Code

----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดโครงการสอบแข่งขันชิงทุน Certificate in Quantitative Finance (“CQF”) ครั้งที่ 2

ตัวอย่างเนื้อหาหัวข้อทบทวนคณิตศาสตร์และ Python Programing


ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ที่นี่ CQF Scholarship Application Link


(ท่านจะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น ถึง 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น)

 


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

E-Mail: cmdffund@cmdf.or.th หรือทาง LINE Official Account: @CMDF


  • 8
  • 0
  • 5
  • 6
  • 3
  • 5
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP