ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย แจ้งรายละเอียดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ครั้งที่ 2 ปี 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ครั้งที่ 2 ปี 2562

 

สำหรับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ครั้งที่ 2 ปี 2562 เป็นต้นไป สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน ใช้ปากกาในการทำข้อสอบอัตนัย และขอให้เขียนตัวหนังสือที่อ่านง่าย ชัดเจน เป็นระเบียบ  โดยสมาคมฯ จะจัดเตรียมปากกาน้ำเงินลูกลื่น 0.7 มม. จำนวน 2 แท่ง ไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกท่าน สำหรับการแก้ไขข้อความที่เขียนผิด สามารถทำได้โดยใช้ลิควิดเปเปอร์ หรือเทปลบคำผิด (ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมมาเองในวันสอบ)


  • 4
  • 9
  • 7
  • 2
  • 6
  • 4
  • 8
สถิติผู้เข้าชม

 TOP