Find me on Facebook
ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม ประชุมหารือผู้บริหารบล.จ.ชลบุรี

 

ประชุมผู้บริหารบริษัทสมาชิก ภาคตะวันออก 
โครงการพัฒนาความรู้ เพื่อขยายฐานนักลงทุนต่างจังหวัด ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
 
คุณภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยพร้อมทั้งผู้บริหารสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์สมาชิกจ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก ในโครงการพัฒนาความรู้ เพื่อขยายฐานนักลงทุนต่างจังหวัด ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 

  • 3
  • 6
  • 0
  • 1
  • 9
  • 2
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

TOP