ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

E-Learning โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH

 

ในยุค FINTECH เต็มไปด้วยระบบและเครื่องมือในการลงทุนใหม่ๆมากมาย

ทั้ง AI Trade, Robo-Advisor, Social Trading, ICO, Crypto Currency (เช่น Bitcoin)

ที่เข้ามา Disrupt รูปแบบการลงทุนแบบเดิมๆที่พวกเรารู้จักกัน

บางคนอาจจะเห็นว่ามันคือ ”โอกาส” แต่บางคนก็อาจจะเห็นว่ามันคือ “ความเสี่ยง”

ว่าแต่คุณได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ดีพอแล้วหรือยัง?

 

คอร์สออนไลน์ (E-Learning) “โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH”

จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ให้เห็นถึงโอกาสและความเสี่ยงจากการใช้ระบบและเครื่องมือในการลงทุนต่างๆที่ได้กล่าวไป

และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในทางปฏิบัติได้

 

บรรยายโดย ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

อาจารย์จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง FINTECH และผ่านการบรรยายมาให้กับสถาบันการเงินชั้นนำมาแล้วมากมาย

 

ข้อดีของการเรียนผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) คือ...

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

ราคาเพียง 3,000฿ เท่านั้น 

 

สนใจสมัครเรียน... โอกาสการลงทุนใหม่ในยุค FINTECH (หมวดอบรม: ความรู้ทั่วไป)

 

 

สามารถเรียนได้ที่ระบบ E-Learning

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2264-0909 ต่อ 220-223

 


 

>> วีดีโอแนะนำหลักสูตร

 

ดร.รุ่งเกียรติ  รัตนบานชื่น

อาจารย์จากภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

>> Customer Testimonials

 

คุณชัยรัตน์ อุดมกิจวณิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

คุณอลงกรณ์ สวัสดิภาพ

ตัวแทนผู้เข้าอบรมจากฝ่ายปฏิบัติการฝึกอบรม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

คุณไพศาล เสนสุข

ตัวแทนผู้เข้าอบรมจากส่วนงานฝึกอบรมที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

คุณบุญชัย สมบัติวัฒนา

Senior vice president Allianz Ayudhya Group

 


  • 8
  • 6
  • 6
  • 2
  • 7
  • 7
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP