หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ เริ่มใช้ วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ผู้สมัครสอบศึกษาคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเกณฑ์ใหม่ ก่อนสมัครสอบ >>ศึกษาคุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

ลำดับหลักสูตร ดูเอกสาร เนื้อหาเพิ่มเติม จำนวนข้อสอบ  เวลาสอบ (นาที) ค่าธรรมเนียมการสอบ
กลุ่มที่ 1 : Investment Products Series (P Series)

P1 : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

(เพิ่มการทดสอบความรู้ : กองทุนรวม SSF และ RMF)

(ใช้อ้างอิงรอบสอบตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2564)

download download 100 ข้อ 150 นาที
1,200 บาท
P2 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม) download   25 ข้อ 40 นาที 850 บาท
P3 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) download   50 ข้อ 80 นาที 950 บาท
กลุ่มที่ 2 : Ethics & Rules Series (E Series)
E1 : หลักสูตรความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม download   30 ข้อ 45 นาที 850 บาท
E2 : หลักสูตรความรู้เฉพาะเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง download   30 ข้อ 45 นาที 850 บาท
กลุ่มที่ 3 : Derivatives Analysis Series (D Series)
D1 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า download   100 ข้อ 180 นาที 1,900 บาท

D2 : หลักสูตรความรู้ด้านการจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

download   100 ข้อ 180 นาที 1,900 บาท

  • 7
  • 6
  • 9
  • 4
  • 2
  • 0
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP