ข้อมูลศูนย์สอบ

 ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

1. ศูนย์สอบ ATI Digital Testing Center

อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 เลขที่ 195/3 
ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
จำนวนที่นั่งสอง 36 ที่ / รอบ
 
 
  
 
 
 
คำแนะนำในการเดินทางและที่จอดรถ
 
1. เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหมายเลข 136, 185
2. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท ทางออกหมายเลข 3
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก เดินตาม Sky Walk ไปยังอาคาร Exchange หรือต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
    จากอโศกมายังหน้าอาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 
4. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยท่านสามารถจอดรถได้ที่ อาคารจอดรถของอาคารชุดเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์


ศูนย์สอบต่างจังหวัด
 

1. จังหวัดเชียงใหม่ ม.เชียงใหม่
ห้องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์เชิงปริมาณ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี
ห้องคอมพิวเตอร์บานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3. จังหวัดขอนแก่น ม.ขอนแก่น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. จังหวัดอุบลราชธานี ม.อุบลราชธานี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

5. จังหวัดพิษณุโลก ม.นเรศวร
ห้องปราบไตรจักร 14 อาคารปราบไตรจักร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. จังหวัดสงขลา ม.สงขลานครินทร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก.318 คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

7. จังหวัดชลบุรี ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ห้อง 10109 อาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

8. จังหวัดนครราชสีมา ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ห้อง 27.05.01 ชั้น 5 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

9. จังหวัดภูเก็ต ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 


  • 7
  • 6
  • 9
  • 4
  • 4
  • 3
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP