ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FPI) ผ่านระบบ E-Learning

 

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร

หลักสูตรการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (FPI) ผ่านระบบ E-Learning

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการพาลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ

(สามารถนับชั่วโมงการต่ออายุ IC License ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน FPI จำนวน 3 ชั่วโมง)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ค่าอบรม 850 บาท (รวม VAT)
 

---------------------------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน (IC) / DRG / IP / CFP / อื่นๆ > อบรม)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านติดตั้งและลงทะเบียน

Application Prof. Link

ก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------

หากไม่ดำเนินการติดตั้ง และลงทะเบียน Application Prof. Link

ผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถนับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

 

►► Download Application Prof.Link ◄◄

 

       

 

 

►► Download คู่มือการลงทะเบียน Prof.Link ◄◄

 

 

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรม

1.) ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download และลงทะเบียน Prof.Link ก่อนเข้าอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด Download ได้ที่ http://onelink.to/ttwys9

2.) ผู้อบรม จะต้องทำ Post-Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะผ่านการอบรม

3.) ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet และยินยอมให้บันทึกภาพรูปบัตรประชาชน และใบหน้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน

4.) ดำเนินการ Login ผ่านระบบ e-Learning เพื่อเข้าเรียน https://el.ati-asco.org
     
(โดยใช้ Browser: Google Chrome)

5.) ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

6.) เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรมและชำระเงินแล้ว

 


  • 8
  • 8
  • 4
  • 2
  • 3
  • 9
  • 7
สถิติผู้เข้าชม

 TOP