ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® อบรมผ่านระบบ Online (Zoom)

 

ATI เปิดรับสมัคร หลักสูตรอบรมคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®

อบรมผ่านระบบ Online (Zoom)


ATI เปิดอบรมตั้งแต่ Module 1-6 พร้อมติวเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านสำหรับคุณ

เพราะความรู้ สามารถเพิ่มความสำเร็จ และความเชื่อมั่นในวิชาชีพ “นักวางแผนการเงิน” ของคุณ

 

เหมาะสำหรับ

o   ผู้ที่ต้องการ Upgrade ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) เพื่อให้ได้คุณวุฒิ CFP®

o   บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 

 


*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

ราคานี้รวมหนังสือ CFP® รูปแบบ E-Book /

เอกสารประกอบการอบรม (pdf) / ทบทวนบทเรียนผ่านระบบ E-Learning


(ไม่รวมค่าสอบ CFP)สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org


(หมวด: CFP > อบรม)
 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-096-2955 กด 1

-----------------------------------------------------------

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรมผ่านระบบ ZOOM

 • การเข้าอบรม VDO Conference ของระบบ ZOOM  ท่านจะต้อง Log in ผ่านระบบ E-Learning ของ ATI
  https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser Google Chrome) ดำเนินการถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นคลิกเข้าสู่บทเรียน เพื่อรับ Link ลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จึงจะได้รับ Link Zoom เข้าระบบ

   
 • สามารถ Download ระบบ ZOOM ได้ทาง https://zoom.us/download
  (คอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ให้ติดตั้ง Zoom Client for Meetings / หากเป็น Tablet หรือ iPad เมื่อคลิก Link แล้ว ระบบจะนำไปยัง Store ของระบบเพื่อ Download อีกครั้ง)
   
 • โปรด Update ระบบ Zoom ก่อนอบรม ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนอบรมทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
   
 • ATI อนุญาตเฉพาะผู้ที่อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง หรือ Tablet
  และยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในการอบรม

   
 • *** ไม่แนะนำให้อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือ ***

-----------------------------------------------------------

►► หมายเหตุ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2. เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
    จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3. ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้ารับการอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำหนังสือแจ้งมายังสถาบันฝึกอบรมฯ ล่วงหน้า
    อย่างน้อย 7 วันก่อนการอบรมทาง E-Mail : Training@ati-asco.org

4. ทาง ATI ขอสงวนสิทธิยกเลิกจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม รวมทั้งขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรอบรม และ/หรือ กำหนดการบรรยายตามที่เห็นสมควร

-----------------------------------------------------------

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, and are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Thai Financial Planners Association is the marks licensing authority for the CFP marks in Thailand, through agreement with FPSB.


 • 8
 • 8
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP