ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร เรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ E-Learning


 

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตร

เรียนรู้เรื่องกฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CFT)

สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

ผ่านระบบ E-Learning

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทหลักทรัพย์**

(สามารถนับชั่วโมงการต่ออายุ IC License ด้านกฎระเบียบฯ จำนวน 6 ชั่วโมง)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** เงื่อนไขการทำ Post Test ***

 

- คะแนนสอบรายวิชา ต้องไม่ต่ำกว่า 60% ของทุกรายวิชา

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน)
 

- คะแนนสอบรวมทั้งหมด ต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของคะแนนทั้งหมด

(คะแนนรวม 30 คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน)

 

 

ค่าอบรม 1,700 บาท (รวม VAT)

----------------------------------------------------------------------

สนใจสมัครได้ทาง https://register.ati-asco.org

 
(หมวด: ผู้แนะนำการลงทุน > อบรม)
 

 

จึงใคร่ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านติดตั้งและลงทะเบียน

Application Prof. Link

ก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อรองรับการส่งข้อมูลรูปแบบใหม่

-----------------------------------------------------------------------------------------------

หากไม่ดำเนินการติดตั้ง และลงทะเบียน Application Prof. Link

ผู้เข้าอบรมจะไม่สามารถนับชั่วโมงการอบรมต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้

 

►► Download Application Prof.Link ◄◄

 

       

 

 

►► Download คู่มือการลงทะเบียน Prof.Link ◄◄

 

 

►► ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าอบรม

1.)  ค่าบริการที่เรียกเก็บโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.)  เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ ทางสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้หลังจากสมัครอบรม และชำระเงินแล้วในทุกกรณี

3.) ATI อนุญาตให้อบรมผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เช่น คอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง, Notebook, Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ และยินยอมให้บันทึกภาพรูปบัตรประชาชน และใบหน้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน

4.) ดำเนินการ Login ผ่านระบบ e-Learning เพื่อเข้าเรียน https://el.ati-asco.org (โดยใช้ Browser: Google Chrome)

 

  • 8
  • 8
  • 4
  • 2
  • 3
  • 0
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP