ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.พิษณุโลก วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.พิษณุโลก

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOM) มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 66 – 23 พ.ค. 66

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 7
  • 6
  • 9
  • 4
  • 4
  • 1
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP