ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.อุบลราชธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 67 – 13 ก.พ. 67

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 8
  • 4
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 4
สถิติผู้เข้าชม

 TOP