ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา สำหรับการทดสอบหลักสูตร IC Plain (P1) และ หลักสูตร IC Complex 3 (P3) เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียด

"การปรับปรุงคู่มือการทดสอบ และเพิ่มเติมเนื้อหาสำหรับการทดสอบ"

 

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain Products : P1)

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนด้านอนุพันธ์ (IC Complex – Derivative : P3)

 

ที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
 


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://media.set.or.th/set/Documents/2023/Jun/Update-P1-P3-Final.pdf
 

 


  • 8
  • 7
  • 3
  • 6
  • 0
  • 0
  • 1
สถิติผู้เข้าชม

 TOP