ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ประกาศจากศูนย์ทดสอบ ATI เรื่อง “ปิดปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร 1 และ อาคาร 2” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566


  • 8
  • 5
  • 6
  • 1
  • 1
  • 2
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP