ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (P1)

ส่วนงานมาตรฐานการสอบและอบรม ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

 


หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain (P1)

โดยเพิ่มการทดสอบความรู้หัวข้อ: “กองทุนรวม SSF และ RMF”

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

(สำหรับผู้สอบที่จะสอบก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะใช้โครงสร้างหลักสูตรเดิม)
 

 

ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียด และ Download เอกสารเนื้อหา “กองทุนรวม SSF และ RMF” ได้ที่

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด (Link)

 


  • 8
  • 7
  • 3
  • 5
  • 9
  • 8
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

 TOP