ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.อุดรธานี วันที่ 23 กันยายน 2566

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.อุดรธานี

วันที่ 23 กันยายน 2566 วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และเวลา 13.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 17306 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.66 – 19 ก.ย.66

 

กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in ได้

 

-------------------------------------------------------------------------

 

เงื่อนไขการสอบ โปรดศึกษาเงื่อนไข และข้อปฏิบัติการป้องกันโรค COVID-19 >> http://www.ati-asco.org/testing_news_detail.php?id=140

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 


  • 8
  • 0
  • 5
  • 6
  • 3
  • 7
  • 5
สถิติผู้เข้าชม

 TOP