ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ก.ล.ต. ปรับปรุงวิธียื่นขอความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุนในระบบ ORAP

เพื่อเพิ่มความสะดวกการขอความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน (IC, IP) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป การยื่นขอความเห็นชอบเข้าระบบ ORAP* จะตัดขั้นตอนการพิมพ์แบบคำขอมาลงนาม ติดรูปถ่าย สแกน และอัพโหลดแบบคำขอเข้าระบบ ทำให้ผู้ใช้งานเข้าระบบเพียงครั้งเดียวจะสามารถยื่นขอความเห็นชอบได้เบ็ดเสร็จ ช่วยลดระยะเวลาในการยื่นของผู้ใช้บริการและลดระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสำนักงาน

 คำเตือนสำคัญ ร่างคำขอที่ยื่นไว้ในระบบ ORAP และยังทำไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงขอให้ท่านดำเนินการยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 หรือยื่นเข้าระบบใหม่ตั้งแต่ต้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ คู่มือการขอความเห็นชอบที่ปรับปรุงตามลิงค์ (กรณีบุคคล และกรณีบริษัทยื่นให้พนักงาน)


  • 7
  • 5
  • 1
  • 9
  • 0
  • 6
  • 2
สถิติผู้เข้าชม

 TOP