ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุน "New Breed Capital Market Financial Professionals 2024"

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุน

"New Breed Capital Market Financial Professionals 2024"

 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนไทย

ด้วยหลักสูตร CISA ในระดับ Foundation Knowledge (AISA)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. บุคลากรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดวันที่ 1 มกราคม 2543 เป็นต้นไป)

2. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

3. หรือบุคลากรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดวันที่ 1 มกราคม 2533 เป็นต้นไป)

 


เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่วันนี้ -  29 กุมภาพันธ์ 2567

(รับฟรี! E-Book AISA ครบชุด)

 

รายละเอียดโครงการ

https://www.set.or.th/newbreed2024

 

 


  • 8
  • 4
  • 3
  • 1
  • 3
  • 3
  • 8
สถิติผู้เข้าชม

 TOP