ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ ATI มอบโล่รางวัล “Outstanding Achievement Award” โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC)

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ ATI ได้มีการมอบโล่รางวัล “Outstanding Achievement Award” จำนวน 19 รางวัล เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับ ผู้ที่สามารถอบรมและสอบ CFP ได้ผ่านจนถึง Module 6 เป็นกลุ่มแรกใน “โครงการอบรมเพื่อยกระดับผู้แนะนำการลงทุน (IC)” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย 1 ในผู้รับรางวัลเริ่มเข้าอบรมในโครงการตั้งแต่ CFP Module 1


  • 8
  • 7
  • 3
  • 5
  • 8
  • 9
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP