ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ ATI มอบโล่รางวัล “Outstanding Activity Award” โครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital เพื่อบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และ ATI ได้มีการมอบโล่รางวัล “Outstanding Activity Award” จำนวน 4 รางวัล ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมที่มีความโดดเด่นใน “โครงการ Upskill & Reskill ด้าน Digital เพื่อบุคลากรในบริษัทหลักทรัพย์” ที่เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยแนะนำเพื่อนๆให้เห็นประโยชน์ของโครงการ โดย 1 ในผู้รับรางวัลได้เข้าอบรมครบทั้ง 18 หลักสูตร


  • 8
  • 8
  • 4
  • 2
  • 3
  • 7
  • 9
สถิติผู้เข้าชม

 TOP