Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรม

ATI เปิดรับสมัครหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP)

ATI เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP) ชุดวิชาที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ  (CFP) ชุดวิชาที่ 2: การวางแผนการลงทุน

>>>> กำหนดการ M1

>>>> กำหนดการ M2

>>>> สมัครอบรม

Module 1:  พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 

                    อบรม ระหว่างวันที่ 10-11,17 มีนาคม 2561 และ ติวเตรียมสอบ วันที่ 18 มีนาคม 2561

Module 2:  การวางแผนการลงทุน 

                    อบรม ระหว่างวันที่ 21-22,28 เมษายน 2561 และ ติวเตรียมสอบ วันที่ 29 เมษายน2561

 

รับสมัครวันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

#โปรโมชั่น สมัครและชำระเงินก่อนวันอบรม 30 วัน รับสิทธิราคาพิเศษปกติ 10,500 บาท เหลือ 10,000 บาท (รวม VAT) สมัคร  "พร้อมกัน 2 ชุดวิชา" จาก 20,000 บาท เหลือ 19,000 บาท (รวม VAT)


  • 3
  • 0
  • 4
  • 0
  • 4
  • 3
  • 5
สถิติผู้เข้าชม

TOP