Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน เรื่อง เพิ่มหลักสูตรทดสอบ-หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านสินค้าเกษตร)

เพื่อเป็นการรองรับบุคลากรประเภทผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ของตลาดทุนไทย ในการขยายขอบเขตการปฏิบัติงานของตนเองไปสู่ผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าเกษตรและสามารถดำเนินการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทันที

            ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมฯ จึงได้เปิดหลักสูตรทดสอบเพิ่มเติม คือ หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สำหรับผู้แนะนำฯ ด้านสินค้าเกษตร (Paper 26) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

รายละเอียดประกาศ >> http://www.set.or.th/professional/Download/licence/TSI_Announcement/TSI_0153_2558.pdf

รายละเอียดหลักสูตร >> http://www.set.or.th/professional/Licence_thai.html


  • 4
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 9
  • 3
สถิติผู้เข้าชม

TOP