Find me on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

 

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

เลขที่เอกสาร ประกาศศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ดูเอกสาร

พช.

002/2558

บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบการสอบและทุจริตการสอบ pdf-icon

พช.

153/2558

การเพิ่มเติมหลักสูตรทดสอบ : Paper 26 pdf-icon
พช. 025/2557

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในหัวข้อ “การวางแผนการลงทุน”

 

- เอกสารแนบ 1 – เนื้อหาการวางแผนการลงทุน

- เอกสารแนบ 2 - เนื้อหาการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ (ที่ยกเลิก)

pdf-icon

pdf-icon

pdf-icon

พช. 024/2557 การเพิ่มเติมหลักสูตรทดสอบ pdf-icon
พช. 005/2556 รูปแบบการจัดอบรมสำหรับหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) pdf-icon
พช. 004/2556 แนวทางปฏิบัติสำหรับการวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) และการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) ต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน pdf-icon
พช. 003/2556 ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรเตรียมความรู้ (Full course) สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ สำหรับรายเดิมที่ไม่ได้ pdf-icon
พช. 002/2556 เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตรทดสอบความรู้ ครั้งที่ 1/2556 pdf-icon
  - เอกสารแนบ 1 สำหรับประกาศ พช. 002/2556 pdf-icon
  - เอกสารแนบ 2 สำหรับประกาศ พช. 002/2556 pdf-icon
พช. 001/2556 แนวทางการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในหลักสูตรทดสอบความรู้ pdf-icon

 


  • 4
  • 1
  • 0
  • 3
  • 1
  • 8
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

TOP