ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบ

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบสอบใบอนุญาต จ.เชียงใหม่ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562

ศูนย์ทดสอบความรู้ ATI เปิดรอบการสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน จ.เชียงใหม่ วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และรอบเวลา 13.30 น.

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์เชิงปริมาณ ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 11 อาคารราชภัฏฯ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เปิดลงทะเบียนสมัครสอบทาง website ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

 

ศึกษาระเบียบการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_howto_regis.php

ศึกษาหลักสูตรการสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_course.php

คำแนะนำการสมัครสอบ >> http://www.ati-asco.org/testing_regis.php

 

กรณีที่ระบบ online ปิดรับสมัคร หากมีที่นั่งว่างสามารถ สมัครสอบ Walk in


  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 0
  • 1
  • 8
สถิติผู้เข้าชม

TOP