ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จัดอบรมหลักสูตร “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จัดอบรมหลักสูตร

“จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน”

           เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรฐานจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินพึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 

วันอบรม            วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. 

สถานที่              หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รายละเอียดหัวข้อการบรรยาย และวิทยากร 

1. “มาตรฐานการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษาสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน”
โดย คุณเสาวนีย์  สุวรรณรงค์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2. “การกำกับดูแลคนกลางประกันภัย”
โดย คุณชมานันท์  เนตรพุกกณะ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบและกำกับคนกลางประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

ค่าธรรมเนียม            สมาชิกสมาคมฯ 850 บาท (รวม VAT)

                                       บุคคลทั่วไป 1,000 บาท (รวม VAT)

 

การอบรมนี้สามารถใช้นับเป็นชั่วโมงสำหรับการยื่นต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 02-009-9393

 

  


  • 4
  • 8
  • 7
  • 7
  • 5
  • 1
  • 0
สถิติผู้เข้าชม

 TOP