ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Financial Planning Clinic รับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล กับนักวางแผนการเงิน CFP® ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018

 

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม Financial Planning Clinic

รับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคล กับนักวางแผนการเงิน CFP®

 

ในงาน SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ Theme “วางแผนการเงิน ร่วมบุญสภากาชาดไทย” ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อรับสิทธิรับคำปรึกษาวางแผนการเงินแบบรายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP ระยะเวลาให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมง โดยเงินบริจาคสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้

 

            ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

 • บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 2” สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-62588-8
 • นำสำเนาใบโอนเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://tfpa.or.th/main/fpc2018.html

 

หมายเหตุ:

 • ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานการโอนเงินบริจาคตามที่กำหนดจึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สมบูรณ์
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวน 1 รอบ ต่อการร่วมบริจาคเงิน จำนวน 500 บาท
 • สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินบริจาค หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามรอบวัน เวลาที่ลงทะเบียนไว้

 • 4
 • 2
 • 4
 • 4
 • 8
 • 7
 • 3
สถิติผู้เข้าชม

TOP