Find me on Facebook
ข่าวจากหน่วยงานในตลาดทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัทหลักทรัพย์  เอเอสแอล จำกัด

ASL SECURITIES CO., LTD

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด  เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลขที่ 50

       

        เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน / เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์           จำนวนหลายอัตรา

               (สำนักงานใหญ่ และสาขาภูมิภาค)

               ลักษณะงาน :  ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการลงทุน และรับคำสั่ง ในการซื้อ – ขายหลักทรัพย์

                        แนะนำการเปิดบัญชีลูกค้า และประสานงานการ ซื้อ – ขาย หลักทรัพย์            

               คุณสมบัติ    

                -  อายุ  20  ปี  ขึ้นไป

         -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                -  มีใบอนุญาตการเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน หรือ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ หรือ นักศึกษาจบใหม่

                -  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี  

  -  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

  -  มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

  -  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ

 

  Investment Analyst / นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

                รายละเอียดงาน

สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีความประสงค์รับสมัครนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลาดทุน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการทำงานและมีคุณสมบัติพร้อมในการเป็น นักวิเคราะห์ มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์

  คุณสมบัติ

 • เพศ/ชายหญิง
 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านตลาดทุน
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์อย่างน้อย 6 เดือน
 • มีความสามารถในการแสดงออกด้านการเขียน พูดและการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์
 • มีความสามารถในการใช้งาน MS Office และโปรแกรมอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ดี

 

สนใจโปรดสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่ง Resume พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน มาที่

khanitta@aslsecurities.com หรือ wanee@aslsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

343-343/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel: 02-508-1567 ต่อ 3350

Fax: 02 5081818


 • 3
 • 6
 • 0
 • 1
 • 6
 • 5
 • 7
สถิติผู้เข้าชม

TOP